X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD

1010.2012

6.10.2012 r. w Warszawie odbył się X Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD. Zorganizowanie Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD, trzy lata przed wynikającym ze statutu terminem, podyktowane było aktualną sytuacją ogrodów i Związku. Decyzją Krajowej Rady PZD przygotowany został projekt obywatelski ustawy o ROD, który uwzględnia treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a także prawa działkowców, dorobek ogrodów i tradycyjne wartości ruchu ogrodnictwa działkowego. Projekt ten był szeroko konsultowany ze środowiskiem działkowców tak, by jego ostateczna wersja mogła zostać przyjęta podczas Zjazdu. Nadzwyczajny Zjazd ocenił też aktualną sytuację ogrodów i Związku oraz określi kierunki działań na przyszłość.

Poniżej przedstawiamy podjęte stanowiska. Zapraszamy również na stronę Krajowej Rady PZD: www.pzd.pl Stanowisko Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego Stanowisko Nadzwyczajnego krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce Odezwa do narodowych Związków działkowców Podziękowanie dla samorządów terytorialnych List do Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego List do Posłów Sejmu RP Podziękowanie dla samorządów terytorialnych Podziękowanie dla ludzi Związku