Dla organów ROD

1901.2016

------------------------------------------------------------------------------------------- Materiały organizacyjne PZD ------------------------------------------------------------------------------------------- Materiały dla Zarządów ROD: I. Dzierżawa działkowa: II. Przeniesienie praw do działki: III. Nabycie prawa do działki przez współmałżonka zmarłego działkowca: IV. Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej:   V. W stosunku do działkowców i członków PZD: VI. Rejestracyjne (ilość działek, powierzchnia ROD): VII. Inne: VIII. Księgowość: IX. Inwestycje: X. Walne Zebrania: XI. Zebranie wszystkich działkowców w celu wyboru stowarzyszenia zarządzającego ROD: ------------------------------------------------------------------------------------------- Materiały dla Komisji Rewizyjnych ROD: -------------------------------------------------------------------------------------------