Informacja o szkoleniach dla Zarządów ROD, Komisji Rewizyjnych ROD i księgowych

1401.2024

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku przypomina o zaplanowanych szkoleniach dla przedstawicieli Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Pomorskiego, które odbędą się w dniach 15-17 stycznia 2024 r. oraz 22-26 stycznia 2024 r.

W dniu:

 • 15.01.2024 r. szkolenie odbędzie się w ROD im. Mikołaja Reja w Gdyni w godziach 15.00-18.00,
 • 16 i 17.01.2024 r. szkolenia odbęda się w Sali Szkoleniowej Okregu Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 102 w godziach 15.00-18.00.

Porządek szkolenia:

 1. Otwarcie szkolenia.
  - Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze/Konferencje Delegatów w 2024 r. (zgodnie z uchwałą nr 426/2023 Krajowego Zarządu PZD w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań i konferencji delegatów w rod PZD w roku 2024),
  - zwołanie i przebieg WZ/KD,
  - zapoznanie członków PZD w ROD o przeprowadzonych kontrolach i ich wynikach przez organy nadrzędne w roku sprawozdawczym - dotyczy to okresu 5-letniej kadencji,
  - obowiązki zarządów po WZ (przekazanie dokumentów).
 2. Prowadzenie inwestycji i remontów w ROD.
 3. Granty w związku z realizacją programu "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych" ogłoszonego przez ARiMR.
 4. Współpraca Zarządów ROD i Komisji Rewizyjnych ROD.
 5. OFK jako narzedzie wspierająće prowadzenie gospodarki finansowej w ROD.
 6. Program DGCS PZD SYSTEM.
 7. Dyskusja.
 8. Sprawy różne - ewidencja członków PZD, nowi działkowcy przesyłanie informacji do Okręgu Pomorskiego.

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku przypomina o zaplanowanych szkoleniach dla Skarbników Zarządów ROD oraz księgowych ROD w dniach 22-26.01.2024 r.

W dniu:

 • 22.01.2024 r. szkolenie dla ROD powiatu chojnickiego w restauracji Słoneczka przy ul. Kościerskiej 5 w Chojnicach w godz. 10.00-13.00,
 • 22.01.2024 r. szkolenie dla ROD powiatu starogardzkiego w Urzędzie Miasta w Starogardzie Gdańskim przy ul. Mickiewicza w godz. 14.00-17.00,
 • 23 i 24.01.2024 r. szkolenie dla ROD Gdańsk, Sopot i pozostałe w Sali Szkolenioej Okregu Pomorskiego PZD w Gdańsku ul. Grunwaldzka 102 w godz. 15.00-17.00,
 • 25.01.2024 r. szkolenie dla ROD z Gdyni, powiatu puckiego i wejherowskiego w ROD im. Antoniego Domagalskiego w Gdyni w godz. 15.00-17.00,
 • 26.01.2024 r. szkolenie dla ROD powiatu malborskiego, tczewskiego, kwidzyńskiego i sztumskiego w ROD "Kolejarz" w Malborku w godz. 12.00-14.00.

Wojciech Sowa

Sekretarz Okregu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria