Dziennik Trybuna: Więcej niż energia - PZD partnerem projektu

1101.2016

Pozyskiwanie energii z alternatywnych źródeł to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Państwa Wspólnoty aktywnie włączają się w działania na rzecz ekologizacji środowiska, rozpowszechniając wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz finansując ze środków unijnych inwestycje służące jej pozyskiwaniu. Także w Polsce można odnotować wiele inicjatyw w tym zakresie. Jedną z nich jest właśnie zawiązana, szeroka, społeczna koalicja, działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej „Więcej niż energia”, której partnerem został Polski Związek Działkowców.

Projekt „Więcej niż energia” skupia wokół siebie ponad 117 podmiotów, a wśród nich samorządy, instytucje naukowe, stowarzyszenia, ruchy miejskie i osoby prywatne, które są przekonane, że Polsce potrzeba energetyki obywatelskiej. W gronie partnerów projektu znalazł się m.in. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Związek Powiatów Polskich czy Związek Gmin Wiejskich RP.

W tym zaszczytnym towarzystwie nie mogło zabraknąć Polskiego Związku Działkowców, który prowadzi 4.846 rodzinnych ogrodów działkowych w całej Polsce. Szacuje się, że z ogrodów tych korzysta około 4 milionów obywateli. Polski Związek Działkowców, jako jedno z największych stowarzyszeń w Polsce, od lat włącza się w akcje promujące ekologię i prowadzi szeroką akcję informacyjną wśród działkowców na temat ekologicznych metod upraw. To jednak nie wszystko. PZD kładzie także nacisk na alternatywne źródła energii, zachęcając zarządy ROD do pozyskiwania środków unijnych na budowę oświetlenia ogrodowego z wykorzystaniem paneli słonecznych. Udział Polskiego Związku Działkowców w projekcie „Więcej niż energia” jest zatem jak najbardziej uzasadniony.

Pełna treść artykułu: Dziennik Trybuna: Więcej niż energia - PZD partnerem ogólnopolskiego projektu na rzecz odnawialnych źródeł energii