Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie konieczności uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej

0308.2015

"Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców zwracają się z prośbą i apelem do wszystkich parlamentarzystów o spowodowanie podjęcia prac nad z prawdziwego zdarzenia ustawą reprywatyzacyjną dla całego kraju, która zakończy dotychczasowe praktyki, w których najbardziej doświadczeni są polscy działkowcy.

Stwierdzamy, że uchwalona przez Sejm RP w dniu 25 czerwca 2015 roku tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna uregulowała tylko sprawę roszczeń do budynków użyteczności publicznej na terenie Warszawy. Zapisy tej ustawy nie dotyczą niestety terenów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe w stolicy (...)."

Pełna treść stanowiska dostępna pod poniższym linkiem:

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w sprawie konieczności uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej