W Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku rozpoczęła się realizacja projektów zbiorowych z dofinansowania ARiMR – spotkanie robocze z przedstawicielami firmy UNIMAP

2501.2023

W Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku rozpoczęła się realizacja projektów zbiorowych z dofinansowania ARiMR – spotkanie robocze z przedstawicielami firmy UNIMAP

W dniu 24.01.2023 r. w siedzibie Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli firmy UNIMAP realizującej geodezyjne pomiary ogrodów działkowych z przedstawicielami reprezentującymi 13 rodzinnych ogrodów działkowych biorących udział w konkursie zbiorowym na wykonanie geodezyjnych pomiarów ogrodów działkowych w ramach otrzymanego grantu z ARiMR.

W trakcie spotkania przybliżono uczestnikom informacje korzyści jakie niosą za sobą wykonane precyzyjnie pomiary działek oraz części wspólnych ogrodu. Między innymi dla zarządzających ogrodem umożliwiają sprawiedliwe rozliczanie opłat wg. faktycznych powierzchni działek. Natomiast w przypadku części wspólnych ogrodu umożliwiają dokładne określenie terenów zajmowanych, dodatkowo ułatwiają planowanie i zarządzanie ponieważ sporządzone dokumenty zawierają informacje o uzbrojeniu terenu.

Dodatkowo w trakcie spotkania omówiono etapy prowadzenia prac:

I etap pozyskanie informacji od Zarządów ROD i przygotowanie danych do prac terenowych,

II etap pomiary ogrodu,

III etap sporządzenie roboczej wersji planu oraz prowadzenie dalszych konsultacji

IV etap sporządzenie operatu końcowego. 

 

W trakcie spotkanie przedstawiciele ROD zostali poinformowani o terminach rozpoczęcia prac przez geodetów firmy UNIMAP. Pierwsze pomiary w rodzinnych ogrodach działkowych rozpoczną się już pod koniec stycznia i ostatecznie zakończone w pierwszej połowie lutego br. Wobec krótkich terminów realizowanych na potrzeby grantu, przedstawiciele ROD mają niewiele czasu, aby odpowiednio poinformować swoich działkowców o prowadzonych pracach przez geodetów na terenie ogrodu oraz przygotować tereny wspólne ogród do ich pomiarów. Szalenie ważną rzeczą jest, aby Zarządy ROD posiadające dokumenty z zakresu przebiegu sieci melioracyjnej, drenarskiej, wodociągowej, elektrycznej oraz innych przedłożyły do wglądu wykonującym geodezyjne pomiary, usprawniając tym samym przebieg prac. 

Dla przypomnienia w V etapie konkursie przeprowadzonym w dniach 01.10.2022 r. – 31.10.2022 r. Pozakonkursowego Projektu Grantowego pn. Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych w ramach grantu zbiorowego na liście rankingowej ARiMR znalazło się 14 ROD z Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, które będą realizowały „Plany zagospodarowania” oraz „Zakup Rębaków”  na kwotę 1 438 219,00 zł.

 Zgodnie z zawartą informacją w dniu 02.12.2022 r. na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zakończony został VI nabór konkursu. Do placówek ARiMR wpłynęło 669 wniosków. Dodatkowo ARiMR informuje, że grudzień będzie ostatnim miesiącem na ubieganie się o przyznanie grantów.

Grzegorz Drozdowski

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD

Galeria