Szkolenia stacjonarne dla działkowców i nowych działkowców

0910.2023

W dniu  07.10.2023 r. przeprowadzone zostało szkolenie stacjonarne dla działkowców i nowych działkowców. Szkolenie odbyło się w siedzibie Polskiego Związku Działkowców Okręgu Pomorskiego.  Uczestników powitała Instruktor do spraw ogrodniczych Pani Bożenna Kaczmarek.

Pierwsza część szkolenia prowadzona przez Panią Annę Błażejczyk, Krajowego Instruktora Społecznej Służby Instruktorskiej poświęcona była  zagospodarowaniu działki, glebie i nawożeniu roślin, uprawie i środkach ochrony roślin. Była to w bardzo ciekawy sposób przedstawiona i omówiona prezentacja multimedialna.

Druga część szkolenia poświęcona była zagadnieniom dotyczącym  aspektów prawno-organizacyjnych w PZD, które przedstawił dyrektor biura Pan Andrzej Łockiewicz i instruktor Okręgowy SSI. Omówił  tematy zawarte w Statucie i Regulaminie ROD, który jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych.

Rozdano materiały dotyczące nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek oraz broszury wydane przez Jednostkę Krajową. Na zakończenie instruktorzy odpowiedzieli  na pytania zadawane przez działkowców.

Zachęcamy działkowców do korzystania z naszej literatury. Broszury jakie można u nas dostać to kompendium podstawowej wiedzy dla działkowców.

Broszury obecnie dostępne w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku to:

Pomidory od A do Z

Zbieramy deszczówkę

Zamieniamy trawniki na jagodniki

Materiały szkoleniowe i informacyjne przygotowuje i przesyła Jednostka Krajowa PZD, można je otrzymać w siedzibie naszego Okręgu (Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, III piętro).

 

Instruktor ds. ogrodniczych

Bożenna Kaczmarek

 

 

 

Galeria