Gdański Konkurs "Aktywni w mieście 2015"

1911.2015

W Gdańsku wystartował właśnie konkurs "Aktywni w mieście 2015" kierowany do wolontariuszy i organizacji pozarządowych w ramach którego można zgłaszać swoje kandydatury do wyróżnień m.in. w zakresach:

- wolontariusz roku - wolontariuszka roku, - koordynator/rka wolontariuszy,

W naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie Miasta Gdańska działa wiele wspaniałych prezesów ROD, członków zarządów, instruktorów społecznej służby instruktorskiej działających na rzecz działkowców i wspólnoty lokalnej, otwierających ogrody na zewnątrz i wspierających młodszych i starszych mieszkańców miasta. Otwarty właśnie konkurs pozwala na wyrażenie wdzięczności oraz docenienie naszych działkowych wolontariuszy, którzy często wkładają w swoją działalność nie tylko czas i energię ale i całe swoje serce.

Więcej informacji można znaleźć pod: Aktywni w mieście 2015

Regulamin konkursu: Regulamin "Aktywni w mieście 2015"

Formularz zgłoszeniowy (także w formie on line): Formularz zgłoszeń

AL