Sukces Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w sporze z Urzędem Miasta w Rumi - 17.02.2021

1702.2021

Wieloletnia batalia Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku z Urzędem Miasta Rumia zakończona sukcesem. Otwiera to drogę Zarządowi ROD im. płk. Stanisława Dąbka w Rumi do przyznania  nowych działek. Długotrwałe oczekiwana na wytęsknioną działkę mają szanse być zrealizowane. 

Dnia 29 stycznia br. aktem notarialnym Gmina Miejska w Rumi przekazała na rzecz PZD działkę nr 9 obr. 15 o pow. 6.688 m2. Działka została pozyskana jako teren zamienny za przejęte przez magistrat tereny pod inwestycję drogową na podstawie decyzji Starosty Wejherowskiego z 2014 r. Od tego czasu Gmina Miejska Rumi, pomimo podpisania z PZD ugody w zakresie zadośćuczynienia za przejęte grunty nie spieszyła się z realizacją jej zapisów. W tym okresie magistrat próbował podważyć moc zawartej ugody (nieskutecznie), skłonić PZD do renegocjacji warunków porozumienia, a także bezpodstawnie wymusić na PZD obowiązek ubezpieczenia przekazywanego gruntu. W związku z przedłużająca się procedurą Okręg Pomorski PZD w Gdańsku wystąpił do sądu celem podjęcia próby zawarcia ugody w sprawie. Posunięcie to zakończyło się powodzeniem. Gmina odstąpiła od żądań niemających pokrycia w treści porozumienia z 2014 r., co finalnie zakończyło się przekazaniem na rzecz PZD gruntu zamiennego i tym samym zakończeniem kilkuletniego sporu.

 

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego w Gdańsku

dr inż. Mieczysław Kamiński

Galeria