Gospodarka odpadami - Gdańsk

0605.2013

Jak już informowaliśmy - w Gdańsku zmieniły się stawki za odbiór odpadów. Nadal obowiązują średnie gromadzenia odpadów (20 litrów/działka przy nieselektywnym gromadzeniu lub 10 litrów/działka odpadów suchych i 10 litrów/działka odpadów mokrych przy gromadzeniu selektywnym) - jednakże jak ustaliliśmy ogród w pierwszej deklaracji musi się zastosować do podanych norm, natomiast w przypadku gdy faktyczne gromadzenie odpadów będzie mniejsze niż założone, ogród będzie mógł wnieść ponowną deklarację wskazując faktyczną ilość gromadzonych odpadów.

Uwaga! Pierwszą deklarację należy złożyć do końca maja!

Szczegóły znajdą Państwo na: www.czystemiasto.gdansk.pl

Deklaracja jest dostępna pod tym odnośnikiem: Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi