Informacja w sprawie inwestycji i remontów w ROD w Okręgu Pomorskim PZD w Gdańsku

0402.2019

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku, w związku ze zbliżającymi się Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo-Wyborczymi w ROD w roku 2019, zwraca się do Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego, aby już teraz określiły potrzeby, perspektywy rozwoju i modernizacji infrastruktury ogólnej swoich ogrodów działkowych. Aby poprawić funkcjonalność i estetykę ogrodów, jak również zapobiec nagłym awariom, należy dokonać przeglądu infrastruktury ogrodowej i ocenić potrzeby i możliwości jej poprawy. Następny krok to dokładne zaplanowanie zadania inwestycyjnego lub remontowo/modernizacyjnego zgodnie z uchwałą nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD oraz przygotowanie przez Zarząd ROD wniosku na Walne Zebranie w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/remontowego i przyjęcie go przez głosowanie większością głosów przez członków PZD uchwałą Walnego Zebrania.

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku udziela pomocy Rodzinnym Ogrodom Działkowym w postaci bezzwrotnych dotacji. Dofinansowanie jest możliwe, gdy na Walnym Zebraniu zostanie podjęta Uchwała w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD. Dotacje są udzielane ze środków z Funduszu Rozwoju Okręgowego Zarządu lub ze środków Funduszu Rozwoju Jednostki Krajowej PZD. Dokumenty powinny być wypełnione zgodnie z wymogami formalno-prawnymi i spełniać zarówno kryteria związkowe, jak i ogólne dotyczące budowy lub remontów/modernizacji.

W roku 2018 Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku udzielił dotacji 14 ROD na łączną sumę 202 833,00 zł. Przyznane dotacje zasiliły czy też wsparły fundusz ogrodów przy realizacji zadań związanych z:

- budową ogrodzenia zewnętrznego ogrodu,

- zakupem siedzib na biura Zarządu ROD,

- remontami Domów Działkowca,

- budową sieci wodociągowej i elektrycznej,

- oświetleniem alejek ogrodowych,

- zakupem i rozprowadzeniem monitoringu w ogrodzie,

- remontem trafostacji.

Dotacje z Funduszu Rozwoju Jednostki Krajowej PZD otrzymały 4 ROD na sumę 35 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymały ogrody na:

- budowę siedzib dla zarządów ROD i na przebudowę linii elektrycznej,

- modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej i budowę sieci wodociągowej - dwa ogrody otrzymały pożyczki z Krajowego Funduszu.

Na poprawę infrastruktury ogrodu, Zarządy ogrodów poza możliwością ubiegania się o wsparcie zadań inwestycyjnych, remontowych z Funduszy będących w dyspozycji Okręgowego Zarządu lub Krajowego Zarządu, mogą również pozyskiwać środki z budżetów gmin, budżetów obywatelskich stanowiących dodatkowe wsparcie na potrzeby rozwoju ogrodów. Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku zachęca do korzystania z tych możliwości, aby Rodzinne Ogrody Działkowe mogły stawać się coraz bardziej nowoczesne, piękniejsze oraz by mogły spełniać oczekiwania działkowców, dając im zadowolenie z wykonanych inwestycji.

Inspektor ds. inwestycji

Urszula Kasperkiewicz

Okręg Pomorski PZD w Gdańsku

Galeria