Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska

1006.2016

Rada Miasta Gdańska, dnia 31 maja 2016 roku, podjęła uchwałę nr XXIV/654/16 dotyczącą przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Zachęcamy do włączenia się w proces rewitalizacji Miasta.

obwieszczenie