Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku dniu 17.12.2021 r. - 20.12.2021

2012.2021

W dniu 17 grudnia 2021 roku odbyło się II Posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD. Posiedzenie o godz. 12.00 otworzył Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Mieczysław Kamiński, powitał członków Okręgowej Rady, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD Pana Bogusława Dąbrowskiego oraz pracowników Biura Okręgu Pomorskiego PZD.

Frekwencja była wysoka, tylko dwóch członków Rady ze względów zdrowotnych nie brało udziału w posiedzeniu.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD przedstawił sytuację w Polskim Związku Działkowców i Okręgu Pomorskim. Szeroko omówił uchwały i dokumenty procedowane na XII Posiedzeniu Krajowej Rady PZD z dnia 9 grudnia 2021 r. Uczestnicy z atencją słuchali omawianych kwestii. Następnie przeprowadzono dyskusje na poszczególne tematy.

Omówiono również obchody 40-lecia Polskiego Związku Działkowców na szczeblu ogrodu, okręgu i kraju. Pomimo panującej pandemii podkreślono wzorową organizację uroczystości na każdym poziomie.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku z upoważnienia Pana Eugeniusza Kondrackiego Prezesa Polskiego Związku Działkowców wręczył  jubileuszowe medale „Bene Meritus” z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców członkom Władz Statutowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku i zasłużonym działkowcom:

- Tadeuszowi Rojek,

- Andrzejowi Zajcew,

- Stanisławowi Kasperek,

- Leonardzie Półgęsek,

- Zuzannie Madej,

- Mariannie Krawczyk,

- Agnieszce Machnikowskiej oraz

- Leonowi Dawid.

 

Aprobatę członków Okręgowej Rady Pomorskiej PZD uzyskała informacja o podniesieniu przez Krajowy Zarząd PZD opłaty partycypacyjnej ROD w finasowaniu kosztów ponoszonych przez PZD w związku z działalnością jednostki krajowej i jednostek trenowych na rzecz ROD w 2022 roku na 0,10 zł/m2 .

Przewodnicząca komisji ds. dokumentacji WZ/KD szczegółowo omówiła kampanię WZS/KD w Okręgu Pomorskim PZD. Zwróciła uwagę na nieprawidłowości jakie występowały w dokumentach dostarczonych do Biura Okręgu Pomorskiego PZD. Zaznaczyła, że w przypadku ROD Okręgu Pomorskiego PZD WZS/KD nie odbyły się we wszystkich ogrodach. Przypomniała, że obowiązek zwołania i odbycia WZS/KD jest statutowym obowiązkiem każdego Zarządu ROD.

W trakcie obrad podjęto dwie uchwały i jeden apel do Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie planowej budowy ulicy Jana Nowaka- Jeziorańskiego w Gdyni – Wiczlinie.

„[…] W związku z niepokojącymi informacjami docierającymi do władz Polskiego Związku Działkowców o planowane przeprowadzenie tej ulicy przez Rodzinny Ogród Działkowy „Zielony”, Pomorska Okręgowa Rada PZD wyraża swoje zaniepokojenie i dezaprobatę. Ulica pozbawiłaby piękny ogród 50-ciu działek pod budowę ulicy. Ogród, który wyróżnia się ogromnymi walorami przyrodniczymi ma powierzchnię 20 hektarów terenów zielonych. Warto dodać iż ROD „Zielony” jest sprawnie zarządzanym i zadbanym przez rzeszę pasjonatów-działkowców dla których ich działka jest jedyną i ukochaną. Okoliczni mieszkańcy na co dzień korzystają z walorów ogrodu, choćby ciesząc się z pięknych widoków czy też będąc również naszymi działkowcami. W roku 2022 ogród będzie obchodził swoje 45-lecie od założenia w 1977 roku. Okręgowa Rada Pomorska PZD w Gdańsku nie neguje potrzeby usprawnienia komunikacji między dzielnicami Gdyni, jednak powinno się to odbyć w imię poszanowania także potrzeb działkowców, mieszkańców miasta Gdyni. Wyrażamy przekonanie, że Urząd Miasta Gdyni widzi potrzeby społeczności lokalnej, w tym ochronę środowiska i terenów zielonych stanowiących prawdziwe „zielone płuca. Liczymy na to, że podpisana przez pana Prezydenta umowa o współpracy z PZD nie jest nic nie znaczącym dokumentem ale stanowi podstawę do współpracy.”

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD

Galeria