Komunikat KR PZD w sprawie pomocy finansowej dla ROD

0112.2015

Polski Związek Działkowców w trzech kwartałach 2015 roku przekazał na rzecz 368 rodzinnych ogrodów działkowych środki finansowe w formie dotacji w wysokości blisko 2 miliony 700 tysięcy złotych. Środki przeznaczane są dla ROD, które podejmują się realizacji zadań inwestycyjnych związanych z budową nowej lub modernizacją istniejącej ogólnoogrodowej infrastruktury.

Wnioski składane są przez ogrody bezpośrednio do jednostek terenowych PZD- okręgów, które bezpośrednio nadzorują funkcjonowanie ROD i pracę ich zarządów. Wnioski są oceniane i badane pod względem zgodności z prawem oraz ich zasadności i celowości. Związek ma ograniczone możliwości finansowe więc dba, aby przekazywana pomoc finansowa trafiała do ROD najbardziej tego potrzebujących. Warto jednak potrzebami ogrodów zainteresować także włodarzy gmin. Obecne unormowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Dlatego też zarządy ROD i działkowcy nie powinni zwlekać, gdyż w tej sprawie należy wykazać aktywność. Zatem zachęcamy do skorzystania z możliwości, które daje ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych.