Posiedzenie Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

0306.2016

W dniu 30 maja 2016 r. odbyło się poszerzone posiedzenie Okręgowego Zarządu wraz z Okręgową Komisją Rewizyjną. Przedstawiono sprawozdanie finansowe za 2015 rok jak również preliminarz finansowy na rok 2016. Komisja Rewizyjna przedstawiła protokół z kontroli w sprawie bilansu za 2015 r. Przedstawiła również opinie o przyjęciu sprawozdania jak i preliminarza. Podjęto uchwały w tym zakresie numer 11 i 12.

IMG_2171Omówiono wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie stosowania prawa budowlanego. Przyjęto stanowisko Okręgowego Zarządu i skierowano je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Omówiono szczegółowo Uchwałę Prezydium Krajowej Rady z 12 maja 2016 r. w sprawie realizacji przeglądu zagospodarowania ROD. Wcześniej Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku przyjęło harmonogram przeglądu ROD w Okręgu Gdańskim.

IMG_2173

Pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskich przez ROD przedstawił przewodniczący komisji do spraw współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

W dyskusji poruszono temat ochrony członków organów PZD pełniących funkcje społeczne w tych organach. Dyskusja zakończyła się podjęciem decyzji o skierowaniu wniosku do Krajowej Rady PZD w celu rozwiązania takiej kwestii. Nadto upoważniono Prezesa Okręgowego Zarządu do poruszenia sprawy uzyskania możliwości przez OZ podwyższania partycypacji do świadczeń za działalność na rzecz PZD.