Realizacji Zadania pn.: „Łapmy deszcz”.

2408.2023

W dniu 24.08.2023 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podpisana umowa dotacji WFOŚ/D/910/5493/2023 w ramach realizacji Zadania pn.: „Łapmy deszcz”.

Umowę podpisali ze strony Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Mieczysław Kamiński Prezes Okręgu oraz Ryszard Gurtiaków Skarbnik Okręgu a ze strony WFOŚiGW Prezes Zarządu Szymon Gajda, którego reprezentowała Jolanta Gąsiorowska Kierownik Działu Nadzoru i Kontroli.

Okręgowy Zarząd Pomorski wytypował do realizacji programu trzy ROD z Okręgu: „Kolejarz” Malbork, „Janowo” Rumia, „Motława” Gdańsk. Głównym założeniem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji oraz wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Koszt kwalifikowany wsparcia dla Polskiego Zawiązku działkowców wynosi 120 076,74 zł. Realizacja Zadania oraz Wykonanie i Przekazanie Zadania do eksploatacji do dnia 30.11.2023 roku. Zadanie musi być rozliczone nie później niż do 31.12.2023 roku.

Dyrektor biura

Andrzej Łockiewicz

Galeria