Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tczewie z gościnną wizytą w Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. Witosa oraz im. Sambora II

2706.2013

W ramach współpracy tczewskich ogrodów z Warsztatami Terapii Zajęciowej Tczewskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym przy ul. Wigury, 20 czerwca 2013 r,podopieczni Warsztatów odwiedzili ROD im. Witosa oraz ROD im. Sambora II.

Pan Klaus Kosowski - Prezes ROD im. Witosa oraz Pan Mariusz Kozian - Prezes ROD im. Sambora II przyjęli grupę około 30 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami.

Podopieczni Warsztatów mieli okazje do aktywnego obcowania z natura w ogrodach działkowych. Dzięki gościnności ogrodów, gości mogli podziwiać piękne i wypielęgnowane działki, będące dziełem tczewskich działkowców.

Na zakończenie zwiedzania ogrodów, goście zostali zaproszeni na poczęstunek

Całość wizyty została ubarwiona konkursem wiedzy o przyrodzie i ekologii zorganizowanym przez Panią Mariannę Hukała-Niemczuk, inspektora ds. ogrodnictwa OZ PZD Gdańsk.

W podziękowaniu za gościnę, Prezesi ROD otrzymali od podopiecznych Warsztatów własnoręcznie namalowany obraz.

Wizyta odbyła się jako element realizowanej koncepcji otwartych ogrodów działkowych.