KOMUNIKAT Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD” - 09.04.2021

0904.2021

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 9 kwietnia 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn.”Reportaż z ROD”

 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 98/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 roku ogłasza konkurs krajowy pn. „Reportaż z ROD”.

Celem konkursu jest zaprezentowanie przykładów wdrażania i realizacji programów PZD, a w szczególności Otwartego Programu Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na Miarę Potrzeb Współczesnych Rodzin, Otwartego Programu Klimatycznego, Programu Bioróżnorodności na Działkach w ROD oraz Otwartego Programu Rozwoju Społecznego ROD, a przez to promowanie rodzinnych ogrodów działkowych i pokazywanie ich roli w społeczeństwie w formie reportażu zawierającego informację opisową oraz dokumentację fotograficzną.

Udział w konkursie mogą wziąć instruktorzy Społecznej Służby Instruktorskiej na wszystkich szczeblach PZD, instruktorzy ds. ogrodniczych biur okręgów PZD oraz członkowie PZD.

Wymogi dotyczące prac konkursowych:

  1. Prace konkursowe należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: reportaz@pzd.pl. Mogą być również przekazywane w wersji papierowej z załączonym nośnikiem elektronicznym zawierającym zapis tekstu i zdjęć na adres: Polski Związek Działkowców, ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa.
  2. Materiał fotograficzny winien być wykonany w sposób umożliwiający jego wykorzystanie do publikacji. Zdjęcia cyfrowe powinny mieć wystarczającą rozdzielczość (waga przynajmniej 1000 KB, zapisane jako jpg). W ustawieniach aparatu cyfrowego zwykle wystarcza w tym celu ustawienie rozdzielczości na średnią (medium). Ważne jest zwrócenie uwagi na staranny wybór zdjęć (zgłoszenia będą oceniane również na ich podstawie).
  3. Objętość tekstu nie powinna przekraczać 5 stron wydruku w formacie A4 po około 1800 znaków na stronie.
  4. Jeśli praca konkursowa dotyczy działek w ROD, wymaganych jest przedstawienie nie mniej niż 10 zdjęć z co najmniej 3 różnych działek w ROD obrazujących temat. W pracy musi znaleźć się nazwisko użytkownika działki, a także jego zgoda na publikację zdjęć.
  5. Prace zgłaszane do konkursu muszą być własne i nie publikowane wcześniej.
  6. Razem z pracą konkursową należy przesłać wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (załączony poniżej)

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2021 r.

Oceny prac konkursowych dokona specjalna Komisja Konkursowa powołana przez Krajowy Zarząd PZD. 

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny komisji konkursowej do dnia 31 października 2021 r.

Nagrodami w konkursie są:

a)             I miejsce  -  nagroda pieniężna w wysokości  4 000 zł;

b)            II miejsce -  nagroda pieniężna w wysokości  3 500 zł;

c)             III miejsce - nagroda pieniężna w wysokości  3 000 zł;

d)            Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości  2 000 zł.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy konkursowe oraz wydawnictwa PZD.

Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców  

 

Załączniki:

1)     Uchwała nr 98/2021 Krajowego Zarządu PZD z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Reportaż z ROD”

2)     Kwestionariusz udziału w konkursie

3)     zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych uczestników konkursów.

Galeria