Rumia - deklaracja życzliwej współpracy

1711.2015

Burmistrz Rumii pozytywnie odpowiedział na apel Okręgu Gdańskiego PZD w sprawie nawiązania współpracy z ogrodami działkowymi. Niniejsze pismo otwiera bowiem furtkę dla trzech rumskich ogrodów działkowych aby dotychczasową współpracę zacieśniać i wspólnie działać na rzecz ochrony terenów zielonych. Jest to również szansa aby takie działania skonsolidować na poziomie wszystkich trzech ogrodów działkowych w Rumii: ROD im. Antoniego Abrahama, ROD „Janowo” i ROD im. płk. Stanisława Dąbka. Swoistym sprawdzianem współpracy pomiędzy PZD a Miastem Rumia jest i będzie realizacja inwestycji drogowej przy ogrodzie płk. Dąbka i związana z tym częściowa likwidacja terenu ROD. W najbliższym czasie zostanie podpisana ugoda administracyjna w zakresie realizacji obowiązków w zakresie likwidacji i odtworzenia infrastruktury ogrodowej oraz terenów zamiennych. Sama likwidacja nie będzie duża i nie powinna mocno wpływać na ogród działkowy, tym bardziej ze względu na takie pozytywne nastawienie władz Rumii.

W Rumii jak wspomnieliśmy, mamy 3 ogrody działkowe:

ROD im. Antoniego Abrahama  - powierzchnia 16,9746 ha, 482 działki

ROD "Janowo" - powierzchnia 10,7954 ha, 252 działki

ROD im. płk. Stanisława Dąbka - powierzchnia 10,1326 ha, 269 działek

  SKMBT_22315111710580   MK