Spotkanie szkoleniowo-opłatkowe instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego

1412.2018

W sobotę 8 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Pomorskiego. Aby uprzyjemnić spotkanie i stworzyć przedświąteczny nastrój panie instruktorki Barbara, Lonia, Regina i Iwona wykonały stroiki świąteczne, którymi udekorowały salę szkoleniową Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD.

Instruktorów SSI przywitała Marianna Hukała-Niemczuk – instruktor etatowy Okręgu Pomorskiego PZD. Instruktor podkreśliła jak ważną rolę w Rodzinnych Ogrodach Działkowych pełni dobrze działająca Społeczna Służba Instruktorska.

W czasie spotkania zostały poruszone następujące tematy:

● zmiany w regulaminie ROD - nowy regulamin obowiązujący od dnia 1 stycznia 2019 r.,

● organizacja i uczestnictwo działkowców w Walnych Zebraniach Sprawozdawczo–Wyborczych w roku 2019 r.,

● udział ogrodów w Konkursie Okręgowym ,,ROD Roku 2019” i ,,Wzorowa działka 2019”,

● sprawozdanie z działalności za rok 2018,

● wytyczne dla instruktorów na rok 2019.

Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali wykładów:

● ,,Ozdobne rośliny pnące i ich zastosowanie na działce” – temat ten bardzo ciekawie przedstawiła w formie prezentacji pani mgr Aleksandra Garnys.

● ,,Przygotowanie roślin sadowniczych do zimowania” – który przedstawił mgr Mariusz Anioła –sadownik z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku.

Po wysłuchaniu wykładów instruktorzy podczas dyskusji podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z omawianymi tematami.

Spotkanie zaszczyciła swoją obecnością pani mgr Beata Milianowska – nowa dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, która złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

Na zakończenie w świątecznej atmosferze instruktorzy podzielili się opłatkiem, życząc sobie nawzajem Wesołych Świąt.

Instruktorzy otrzymali nowy regulamin ROD oraz kalendarze biodynamiczne na rok 2019.

MHN

Galeria