Stanowisko Ruchu Poparcia Palikota

1309.2013

Posłowie z Klubu Poselskiego Ruchu Poparcia Palikota w nadesłanym stanowisko opowiadają się za obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Treść stanowiska poniżej: