Zweryfikowany Regulamin Postępowania Komisji Rozjemczych

1803.2014

W związku z wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2014r. ustawy z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych, oraz interpretacji Statutu PZD dokonanego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców uchwałą Nr 1/XVII/2014 Krajowa Komisja Rozjemcza Polskiego Związku Działkowców uznała za konieczne przeprowadzić analizę zapisów Regula­minu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD w kontekście ich zgodności z nową ustawą o ROD oraz zapisami Statutu PZD, interpretacji, która będzie wiążąca dla organów rozjemczych PZD do czasu uchwalenia nowego Regulaminu Postępowania Komisji Rozjemczych PZD.

Zweryfikowany Regulamin znajdą Państwo w dziale: Prawo w PZD