Tczew: Ogłoszenie o wskazanie osób do komisji grantowych

1811.2016

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Tczewie zwraca  się z prośbą do przedstawicieli Organizacji Pozarządowych o wskazanie osób do komisji grantowej w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań z zakresu:

  1. Ochrony Zdrowia.
  2. Pomocy Społecznej.
  3. Kultury Fizycznej i Sportu.
  4. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.
  5. Przeciwdziałania patologiom społecznym (alkoholizm, narkomania).
  6. Upowszechniania Turystyki.
  7. Działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

Propozycje prosimy składać do dnia 30 listopada 2016 roku pisemnie  w Urzędzie Miejskim w Tczewie przy ul. 30 stycznia 1, lub na e-mail: salkowska@um.tczew.pl

Źródło