Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego i puckiego - 24.07.2018

3107.2018

W dniu 24.07.2018 roku w świetlicy ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyło się szóste posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu wejherowskiego i puckiego.

Zebranie otworzył Przewodniczący Kolegium Ryszard Bielec. Po otwarciu podziękowaniu za przybycie oraz przyjęciu porządku posiedzenia zebrani Prezesi ROD z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego włączyli się czynnie w dyskusję na temat wszystkich spraw dotyczących funkcjonowania ROD.

Jako pierwszy głos zabrał Prezes ROD Janowo w Rumi Mieczysław Kamiński. Przedstawił ogólną sytuację z zakresu funkcjonowania ROD na podstawie materiałów oraz uczestnictwa z ramienia Okręgu w Walnych Zabraniach Sprawozdawczych po trzecim roku kadencji pracy Zarządów ROD. Po wysłuchaniu informacji wszyscy uczestnicy spotkania ustosunkowali się poprzez zabranie głosu poruszając przede wszystkim tematy związane z inwestycjami i remontami na terenach ogrodów. Kolegium zapoznało się ze zmianami w nowym Statucie PZD. Omówiono również zmiany w nowym Regulaminie ROD. Dyskutowano o wpływie tych zmian na prowadzenie i zarządzanie poszczególnymi ogrodami. Uczestnicy spotkania zapoznali się oraz dyskutowali o zmianach w przepisach o ochronie danych osobowych po wejściu rozporządzenia RODO. Zapoznano się również z informacją na temat przygotowań do podpisania umowy o współpracy ogrodów z Gminą Miasta Wejherowo, która była wcześniej przedstawiona i negocjowana na spotkaniach z przedstawicielami samorządu lokalnego. Zgodnie ustalono, że podpisanie umowy powinno odbyć się w czasie spotkania jakie zorganizuje Kolegium oraz przedstawiciele wejherowskich ogrodów w ramach miejscowych dożynek lub spotkania integracyjnego. Zebrani Prezesi dyskutowali również na tematy bieżące oraz inne związane z prowadzeniem ogrodów. Wstępnie przyjęto terminy na zorganizowanie spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz posiedzenia Kolegium, które głównie skupi się na tematach związanych z zakończeniem kadencji i przygotowaniu do Walnych Zebrań Sprawozdawczo Wyborczych w 2019 roku.

Na podstawie odbytego posiedzenia wszyscy uczestnicy spotkania ponownie zgodnie podkreślili potrzebę współpracy w ramach powołanego Kolegium, która jest dobrą płaszczyzną do działań w zakresie prowadzenia ROD.

Ryszard Bielec