Budownictwo ponadnormatywne na działkach nie może być zalegalizowane

2302.2016

Budując altanę obowiązkiem działkowca jest i zawsze było zadbanie aby jej wymiary nie przekroczyły normy określonej w prawie związkowym i w ustawie Prawo budowlane. Nawet niewielkie przekroczenie obowiązujących norm zabudowy, nieuchronnie skutkuje daleko idącymi konsekwencjami nie tylko związanymi z korzystaniem z działki, ale również kosztami finansowymi wynikającymi z konieczności zapłaty gminie podatku od nieruchomości oraz dodatkowo brakiem rekompensaty w przypadku wygaśnięcia prawa do działki w związku z likwidacją ROD lub jego części.

Należy również pamiętać, że od podatku zwolnione są położone na terenie rodzinnego ogrodu działkowego altany, które odpowiadają definicji zawartej w ustawie Prawo budowlane i nie przekraczają norm powierzchni ustalonych w przepisach prawa budowlanego dla altan. Natomiast w przypadku wygaśnięcia lub odebrania prawa do działki, działkowiec nie otrzyma wynagrodzenia za ponadwymiarową altanę lub dom mieszkalny wybudowany na działce, co wynika jednoznacznie z art. 42 ust. 1 ustawy o ROD.

Nie do przyjęcia są tłumaczenia właścicieli takich domów, że kiedyś w przeszłości w PZD było inne prawo, albo wręcz obarczanie winą PZD za to, że rozmaici ignoranci prawa, do których zaliczają się także byli prezesi ROD, wybudowali sobie na nie swoim gruncie domy. To właśnie zarządy ogrodów miały i mają obowiązek przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu na działkach. Był tylko jeden problem dla zarządów a mianowicie, jak zgłaszać nadzorowi budowlanemu budownictwo ponadnormatywne, skoro sam prezes wybudował sobie dom na działce? (czytaj więcej)