Pomorska Okręgowa Rada z dnia 17.09.2018 r.

1909.2018

W dniu 17.09.2018 roku, w siedzibie Okręgu Pomorskiego, odbyło się posiedzenie Pomorskiej Okręgowej Rady. W posiedzeniu uczestniczyło 37 członków Rady, Okręgowa Komisja Rewizyjna z przewodniczącym Panem Bogusławem Dąbrowskim oraz zaproszonym gościem z Krajowej Rady Wiceprezesem Polskiego Związku Działkowców Panem Stanisławem Zawadką. Jednym z punków obrad było wygaśnięcie mandatu członka Pomorskiej Okręgowej Rady Panu Czesławowi Smoczyńskiemu, pełniącemu również funkcję Prezesa Okręgu Pomorskiego.

Odchodzącego Prezesa Okręgu Pomorskiego uhonorowano tytułem HONOROWY PREZES OKRĘGU POMORSKIEGO.

W imieniu Krajowej Rady i Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pan Czesław Smoczyński uhonorowany został podziękowaniem i nagrodą rzeczową, którą wręczył Wiceprezes Polskiego Związku Działkowców, Pan Stanisław Zawadka.

Od Pomorskiej Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz pracowników Okręgu Pomorskiego w Gdańsku otrzymał podziękowania, kwiaty oraz nagrody rzeczowe. Pomorska Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku wybrała ze swojego grona nowego Prezesa Okręgu Pomorskiego w Gdańsku , Pana Józefa Matwies.

Dokonano również wyboru nowego sekretarza, którym został Pan Leonard Niewiński, oraz dokooptowano do składu Okręgowego Zarządu Pomorskiego Pana Franciszka Potulskiego.

Prezes Okręgu Pomorskiego

Józef Matwies

Galeria