Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PZD ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie - 10.08.2021

1008.2021

W dniu 06.08.2021 roku w ROD im. Jakuba Wejhera w Wejherowie z zachowaniem obostrzeń związanych ze stanem panującej epidemii oraz wytycznych w tym zakresie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2020 rok.  Uczestniczący w zebraniu działkowcy stosując się do obowiązujących zasad sanitarnych w miłej i rzeczowej atmosferze wysłuchali sprawozdań Zarządu ROD oraz Komisji Rewizyjnej ROD. Zaakceptowali plan pracy oraz preliminarze finansowe na 2021 rok. Walne Zebranie, które odbyło się w drugim terminie zgodnie z proponowanym porządkiem obrad przyjęło jednogłośnie wszystkie przygotowane uchwały, co  umożliwiło dalsze prawidłowe funkcjonowanie ogrodu. Wszyscy zebrani zgodnie stwierdzili, że mimo trudnych czasów związanych z pandemią należy czynnie wspierać działania, które przyczyniają się do dalszego rozwoju ogrodu.

Zarząd ROD
im. Jakuba Wejhera w Wejherowie

Galeria