Konferencja prasowa

0207.2012

W dniu 28 czerwca 2012 r. z inicjatywy Posła na Sejm, Pana Leszka Millera, w jego Biurze Poselskim w Gdyni została zwołana konferencja prasowa z udziałem dziennikarzy gdańskiego oddziału TVP info.

Tematem konferencji była sytuacja Polskiego Związku Działkowców wobec rozpatrywania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z Konstytucją RP.

Pan Leszek Miller w swoim wystąpieniu zaznaczył, iż aktualnie obowiązująca ustawa w o rodzinnych ogrodach działkowych została uchwalona głosami posłów SLD w czasie gdy stanowili oni większość parlamentarną a on samy był Prezesem Rady Ministrów. Poseł potwierdził również wcześniejszą deklarację zgodnie z którą, przy negatywnym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Klub Poselski SLD jest w stanie opracować znowelizowaną ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych i wnieść ją do Laski Marszałkowskiej.

W konferencji wziął udział Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku, Pan Czesław Smoczyński, który w swoim wystąpieniu przedstawił stan ogrodów i działkowców Okręgu Gdańskiego. Zwrócił uwagę na korzyści jakie dla miast wynikają z istnienia ogrodów działkowych jako terenów zielonych i przestrzeni rekreacyjnej, które nie wymagają od samorządów dodatkowych nakładów finansowych.

Ponadto Prezes OZ przypomniał, iż na wniosek radnych Miasta Wrocławia, część za zapisów ustawy o ROD była przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny. Uchylone zostały wówczas tylko pojedyncze zapisy ustawy.

Uczestnicy konferencji udali się do ROD im. Domagalskiego w Gdyni. Tam poruszone kwestię „Tygodnia Protestu” w PZD i powodów dla których ogrody działkowe zostały oflagowane.