Szkolenie w Starogardzie Gdańskim - 08.11.2021

0811.2021

W dniu 06.11.2021 roku w Starogardzie Gdańskim odbyło się szkolenie członków Zarządów i członków Komisji Rewizyjnych ROD powiatu starogardzkiego zorganizowane przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku.

Szkolenie rozpoczął Bogdan Grzela Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu starogardzkiego, członek Okręgowej Rady Pomorskiego PZD w Gdańsku. Przywitał Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Mieczysława Kamińskiego, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Pana Bogusława Dąbrowskiego, Pana Franciszka Potulskiego członka Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku Przewodniczącego Komisji Promocji Związku i Współpracy z JST oraz Dyrektora Biura Okręgu Pana Andrzeja Łockiewicza.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamińskie przekazał pozdrowienia i życzenia od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego.

Porządek szkolenia :

  1. Walne Zebrania Sprawozdawcze w 2021 roku – Mieczysław Kamiński.
  2. Prowadzenie inwestycji i remontów w ROD - Mieczysław Kamiński.
  3. Rola i zadania Komisji Rewizyjnej ROD – Bogusław Dąbrowski.
  4. Rola i zadania Zarządów ROD w zakresie współpracy z JST.
  5. RODO – Andrzej Łockiewicz.
  6. Kolegia Prezesów Zarządów ROD – Bogdan Grzela.
  7. Ośrodki Finansowo Księgowe - Andrzej Łockiewicz.
  8. Sprawy różne.

 

Pan Mieczysław Kamiński szeroko omówił przebieg WZS/KD w Okręgu Pomorskiem. Podkreślił nieprawidłowości jakie występowały w dokumentach dostarczonych do Okręgu. Zaznaczył, że w przypadku ROD z powiatu starogardzkiego zebrania odbyły się we wszystkich ogrodach.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD omówił temat prowadzenie inwestycji i remontów w ROD. W swoim wystąpieniu przypomniał zasady prowadzenia inwestycji remontów w zgodzie z obowiązującymi przepisami związkowymi. Wskazał błędy które występują w dokumentacji przesyłanej do biura okręgu.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku omówił rolę i zadania Komisji Rewizyjnej ROD w działalności ogrodu. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Komisja Rewizyjna ROD działa kolegialnie, jak każdy inny organ związkowy. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD odpowiada za działanie komisji ale nie może sam prowadzić kontroli w ogrodzie. Zwrócił się do uczestników szkolenia o bezwzględne przestrzeganie przepisów obowiązujących w PZD.

 

Pan Franciszek Potulski omówił rolę i zadania Zarządów ROD w zakresie realizacji zadań które przynależą  do JST a praktycznie są wykonywane przez ogrody. Przypomniał, że warto podejmować współpracę z Władzami Samorządów Terytorialnych w zakresie roli i zadań rodzinnych ogrodów na ich terenie.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku wraz z Dyrektorem biura okręgu przypomnieli o obowiązkach jakie ciążą na Zarządach ROD w zakresie przestrzegania postanowień RODO. Wskazali ścieżkę postępowania przez Zarządy ROD w razie zdecydowania się na montaż monitoringu w ogrodzie.

Przewodniczący Kolegium Prezesów ROD powiatu starogardzkiego, członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku omówił rolę i zadania Kolegiów Prezesów ROD. Zaznaczył, że w powiecie starogardzkim jest dobra współpraca z burmistrzami i prezydentami miast.

Dyrektor Biura Okręgu zwrócił uwagę na konieczność prowadzenie księgowości w programie DGCS PZD System i niezwłocznego przekazania księgowości do OFK.

Następnie uczestnicy spotkania wymienili się doświadczeniami oraz przekazali władzom okręgu najważniejsze ich zdaniem problemy związane z funkcjonowaniem ROD.

Prezes Okręgu Pomorskiego podziękował Przewodniczącemu Kolegium Prezesów ROD powiatu starogardzkiego za organizacje szkolenia oraz wszystkim za przybycie i aktywność.

Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD

Andrzej Łockiewicz

Galeria