Informacja z posiedzenia Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego i puckiego

2611.2018

W dniu 24.11.2018 roku w świetlicy ROD im. Floriana Ceynowy w Wejherowie odbyło się siódme posiedzenie Kolegium Prezesów powiatu wejherowskiego i puckiego.

Zebranie otworzył Przewodniczący Kolegium Ryszard Bielec. Po otwarciu, podziękowaniu za przybycie, przyjęciu porządku posiedzenia zebrani Prezesi ROD z terenu powiatu wejherowskiego i puckiego oraz zaproszeni goście włączyli się czynnie w dyskusję na tematy z związane z przygotowanym porządkiem.

Omawiano tematykę związaną z wdrażaniem RODO w ROD. Uczestnicy dyskutowali na tematy, które były poruszane na szkoleniach w siedzibie OP PZD w Gdańsku. Dokonano oceny przygotowań do Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych, jakie odbędą się w 2019 roku. Jednym z punków posiedzenia było również podsumowanie prac Kolegium obecnej kadencji. Zebrani zapoznali się z Porozumieniem o współpracy, jakie podpisali Prezesi wejherowskich ogrodów z Gminą Miasta Wejherowo. Wyniki wyborów samorządowych oraz obchody w ROD związane ze 100-leciem odzyskania niepodległości to kolejne punkty posiedzenia, które omawiali zebrani. W kwestiach związanych z wyborami samorządowymi oraz podpisanym porozumieniem głos zabrał zaproszony na posiedzenie Franciszek Potulski z Komisji ds. współpracy z samorządami lokalnymi z ramienia OP PZD w Gdańsku. Po raz kolejny zebrani Prezesi zgodnie stwierdzili, że takie spotkania dają podstawy do lepszej współpracy pomiędzy poszczególnymi ogrodami, czego przykładem mogą być wejherowskie ogrody, które doprowadziły do podpisania cytowanego wyżej Porozumienia. Z opinią tą zgodził się obecny na posiedzeniu Sekretarz Urzędu Miasta Wejherowo Pan Bogusław Suwara.

Na zakończenie ustalono, że na podstawie dotychczasowych doświadczeń oraz prac Kolegium istnieje potrzeba zorganizowania dodatkowego posiedzenia przed upływem kadencji obecnych organów ROD.

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu wejherowskiego i puckiego

Ryszard Bielec

Galeria