Zawieszenie konkursów krajowych

0804.2020

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia br. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez Koronawirus COVID-19 podjął uchwały o zawieszeniu konkursów krajowych: „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2020” i „Wzorowa Działka Roku 2020”. Zawieszenie  konkursów obowiązywać będzie do czasu podjęcia uchwał o  przeprowadzeniu bądź odwołaniu konkursów.

Uchwały Krajowego Zarządu PZD podyktowane są tym, iż w związku z wprowadzonymi przez władzę publiczną obostrzeniami w związku z epidemią Koronawirasa – Covid 19, przypadające w okresie wiosennym prowadzenie konkursów krajowych stało się technicznie niemożliwePowołana komisja konkursowa nie ma żadnych możliwości wykonywania swoich obowiązków, w tym w szczególności przeprowadzania lustracji działek zgłoszonych w konkursie krajowym.

Rozwój bieżącej sytuacji nie pozwala jednak na dzień podjęcia przez Krajowy Zarząd PZD uchwał o zawieszeniu konkursów przesądzić, czy konkursy krajowe będą mogły się odbyć w późniejszym terminie czy koniecznym stanie się ich odwołanie w 2020 roku. Krajowy Zarząd PZD monitoruje na bieżąco sytuację w kraju i w przypadku konieczności, podejmować będzie dalsze decyzje w sprawie.

Krajowy Zarząd PZD

Galeria