Narada Instruktorów Okręgowych SSI

1912.2012

W dniu 15 grudnia 2012 r. odbyła się narada Instruktorów Okręgowych Społecznej Służby Instruktorskiej Okręgu Gdańskiego.

Narada rozpoczęła się wykładem Pani mgr. inż. Adrianny Kubskiej - architekta krajobrazu, na temat "Piękne w cieniu". Wykład odbył się w ramach programu modernizacji działek w PZD.

Następnie przeprowadzony został wykład na temat sytuacji Polskiego Związku Działkowców wobec Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2012 r. Omówiony obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych oraz wszelki działania związane z jego przygotowaniem i złożeniem do Marszałka Sejmu. W trakcie wykładu przedstawiono propozycje ustaw przygotowane przez Posłów.

Uczestnicy narady wyrazili swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Po oficjalnej części narady nastąpiło tradycyjne łamanie opłatkiem i podsumowanie mijającego roku.