Konferencje przedzjazdowe w Okręgu Pomorskim PZD

3008.2019

W dniach 27-29 sierpnia 2019 r. odbyły się konferencje przedzjazdowe Okręgu Pomorskiego w Gdańsku.

Prezes Okręgu Pomorskiego Pan Józef Matwies zaprosił 267 delegatów wybranych przez 224 walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze ROD w roku 2019.

W konferencjach wzięło udział 163 delegatów (ponad 60%), a także członkowie ustępujących władz Okręgu (Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD).

Podczas konferencji omówiono organizację i przebieg X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD. Przedstawiono porządek oraz regulamin obrad Zjazdu.

Pod dyskusję poddano propozycję obrad komisji zjazdowych: Mandatowej, Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

Bardzo ważnym tematem, któremu poświęcono dużo uwagi była propozycja zmniejszenia  składu liczebnego Okręgowej Rady. Zaproponowano, by Okręgowa Rada liczyła 29 członków reprezentujących cały Okręg Pomorski od Rozewia, Helu, Wejherowa, po Chojnice, Malbork Kwidzyn i Tczew.

Wszyscy delegaci, uczestnicy konferencji, zaakceptowali tę propozycję.

Po merytorycznej i momentami burzliwej dyskusji ustalono też listę imienną kandydatów do organów statutowych Okręgu. Wszyscy kandydaci zgłoszeni do Okręgowej Rady Pomorskiej i Okręgowej Komisji Rewizyjnej zostali zaprezentowani szerokiemu gronu delegtów na X Okręgowy Zjazd jako członkowie PZD, delegaci na X Okręgowy Zjazd Delegatów PZD, nie zamieszkujący w altanie działkowej, nie prowadzący działalności gospodarczej na działce i nie posiadający altany ponadnormatywnej. Ich propozycje zostaną zgłoszone do Komisji Wyborczej X Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD.

 

I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD

Mieczysław Kamiński

Galeria