Konferencja Delegatów w ROD "Pod Bryzą" w Rozewiu - 05.08.2021

0508.2021

31 lipca 2021 roku po odbyciu zebrań sektorowych i wyborze delegatów odbyła się Konferencja Delegatów (KD) ROD "Pod Bryzą" w Rozewiu. Ze względu na obowiązujący reżim sanitarny w okresie pandemicznym po raz pierwszy w historii ogrodu odbyła się KD. Zebranie zorganizowano na terenie zewnętrznym kompleksu "Okulski Grant Rozewie". Frekwencja dopisała w 97 %. Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu ROD Pan Jan Dzieciuch. Powitał przybyłych na konferencję delegatów i gości, Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pana Mieczysława Kamińskiego, dyrektora biura Andrzeja Łockiewicza oraz obsługującego zebranie Zbigniewa Fałek.

Po otwarciu nastąpiła część oficjalna konferencji podczas, której wybrano przewodniczącego konferencji. Odczytano program i regulamin. Wybrano członków prezydium, komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków. Przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów programu KD.

W dyskusji z działkowcami podjęto tematy wymiany wodomierzy, opłat za wodę miejską, rosnące ceny oraz organizację systemu odbioru śmieci z ogrodu. Dyskusja była merytoryczna, rzeczowa służąca poprawie w działalności ogrodu. Wspomniano pamięć Pani Małgorzaty Niepokulczyckiej wieloletniej członkini Zarządu ROD, która odeszła w poprzednim roku. Rozmawiano o obchodach Okręgowych Dni Działkowca, które odbędą się w ROD "Pod Bryzą" w Rozewiu. Wszystkie punkty tematyczne przegłosowano uchwalając jednogłośnie, miedzy innymi uchwałę remontową alei złotej oraz uchwałę wymiany wodomierzy na działkach w ROD. Na zakończenie Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pan Mieczysław Kamiński wręczył zasłużonym działkowcom ROD odznaki "Zasłużony Działkowiec" oraz "Za Zasługi dla ROD".

Zbigniew Fałek

Członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

Galeria