List Kancelarii Prezydenta RP do Prezesa PZD

1101.2017

Z okazji minionego Jubileuszu 35-lecia Polskiego Związku Działkowców pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania dla dorobku ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Wersja elektroniczna:

List Kancelarii Prezydenta RP do Prezesa PZD