Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 4 maja 2021 r. - 06.05.2021

0605.2021

W dniu 4 maja 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym, 11 posiedzenie Krajowego Zarządu PZD. Posiedzenie otworzył i przewodniczył mu, Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki.

W ramach omawianych spraw, Krajowy Zarząd PZD przyjął sprawozdania finansowe za rok 2020 oraz preliminarze finansowe na 2021 r. Okręgów: Śląskiego i Warmińsko-Mazurskiego. Sprawy finansowe zostały szczegółowe przedstawione i zreferowane przez Mirosławę Marks – Główną Księgową PZD.

Podczas posiedzenia przedstawiony został i omówiony stan przygotowań do uroczystego posiedzenia Krajowej Rady z okazji 40-lecia PZD, które odbędzie się dnia 6 maja 2021 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął i skierował na posiedzenie Krajowej Rady PZD dokumenty, które będą procedowane przez Krajową Radę PZD, w tym m.in. uchwały w sprawie nadania sztandaru ROD i ustanowienia medalu.

Krajowy Zarząd PZD podsumował i ocenił wdrożenie w PZD Pracowniczych Planów Kapitałowych. Szczegółową informacje w tej sprawie przedstawiła Monika Pawlińskia – starszy specjalista ds. kadr i administracji. Prezes PZD podsumowując informację wskazał, iż w PZD – we wszystkich strukturach – wdrożone zostały obowiązki związane z PPK.  Przyjęta została również  cykliczna informacja nt. pracy biur Okręgów w okresie pandemii za okres 19-23 kwietnia br.  przygotowana przez Monikę Pawlińską. Omawianie tego tematu na każdym posiedzeniu KZ PZD, gwarantuje monitorowanie i reagowanie na bieżąco na pojawiające się problemy w funkcjonowaniu biur Okręgów.

Krajowy Zarząd PZD przyjął ważną dla Związku uchwałę w sprawie zapotrzebowania na działki i potrzeb rozwoju ROD. Temat szeroko i szczegółowo omówiony został na poprzednim posiedzeniu Krajowego Zarządu PZD. Podjęta uchwała wskazuje konkretne działania dla wszystkich struktur PZD, jakie muszą zostać podjęte, aby sprostać obecnemu zapotrzebowaniu na działki i kontynuować rozwój ROD w Polsce. Projekt uchwały przedstawiła Zofia Rut-Skórzyńska – kierownik Wydziału Prezydialnego.

Na posiedzeniu, kolejny raz poddano ocenie wykonanie przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki PZD zaleceń po kontroli w ROD „Bemowo II” w Warszawie.  Temat szeroko omówił Prezes PZD – Eugeniusz Kondracki oraz Anna Mioduszewska z Wydziału Prezydialnego. Następnie, Krajowy Zarząd PZD podjął w tej sprawi stosowną uchwałę.

Po przedstawieniu przez Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami – Mariolę Kobylińską projektów dokumentów, Krajowy Zarząd PZD podjął uchwały  w sprawie likwidacji i regulacji prawnych ROD: „Grządki” we Wrześni, „Relaks” w Hrubieszowie, „Relaks” w Gliwicach oraz „Relax” w Strzyżowie.

Krajowy Zarząd PZD rozpoznał również odwołanie od uchwały Okręgowego Zarządu Pomorskiego, a projekt uchwały w tej sprawie został szczegółowo przedstawiony przez Annę Mioduszewską z Wydziału Prezydialnego.

W ramach uroczystych obchodów Jubileuszu 40-lecia PZD, Krajowy Zarząd PZD ogłosił konkurs krajowy pn. „Najładniejsza Działka w ROD 2021”. Do uchwały w tej sprawie załączony został Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia. Organizatorem konkursu jest Krajowy Zarząd PZD. Formuła konkursu dostosowana została do warunków wynikających z obostrzeń pandemicznych i umożliwia np. przekazanie zgłoszenia oraz dokumentacji fotograficznej na specjalnie utworzony adres e-mail. Zwycięzcy i laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe, dyplomy oraz pamiątkowe puchary.

Na zakończenie posiedzenia, podsumowana została narada Prezesów Okręgów PZD, która odbyła się w dniu 29.04.2021 r. Prezes PZD i członkowie Krajowego Zarządu PZD ocenili, iż była ona bardzo ważna i potrzebna dla zapewnienia funkcjonowania Związku.

 

 

Przygotowała:

Anna Mioduszewska

Galeria