Posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD nr 3 w Gdańsku i petycja do Ministra Rozwoju i Technologii

1711.2023

W poniedziałek w świetlicy ROD "Morena" w Gdańsku odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów ROD nr 3 w Gdańsku.

Podczas spotkania omawiano wiele ważnych dla działkowców kwestii, między innymi:

- rozliczenia kosztów energii elektrycznej, pozwolenia wodno-prawne na pobór wody oraz problemy i zagrożenia wynikające z nielegalnego zamieszkiwania na działkach.

- jednym z najważniejszych i najbardziej niepokojących problemów jest proponowana  przez Ministerstwo Rozwoju i Technologi zmiana przepisów. Skutkiem zmian przygotowanych przez ministerstwo może być likwidacja większości ogrodów. Wszyscy obecni wyrazili sprzeciw proponowanym zmianom i podpisali petycję do skierowaną do Pana Ministra.

 

"Gdańsk, dnia 13 listopada 2023 r.

                                                      

                                                         Ministerstwo   Rozwoju i Technologii

                                                         Plac Trzech Krzyży 3/5

                                                         00-507 Warszawa

                                                         kancelaria@mrit.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze!

Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Nr 3 w Gdańsku reprezentujący rodziny działkowe użytkujące działki w ROD: im. Adama Mickiewicza, "Wzgórze Mickiewicza”, „Jasień”, im. Obrońców Wybrzeża, „Nowolipie”, „Morena”, „Orlik”, „Migowo II”, „Morenka”, „Malwa”, „Trzy Dęby”, „Jar”, im. Antoniego Lendziona po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy przygotowanego przez Resort Ministerstwa Rozwoju i Technologii w związku z uchwaloną w dniu 7 lipca 2023 roku ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych ustaw informuje Pana Ministra, że zapisy dotyczące stref planistycznych zagrażają istnieniu bardzo wielu ogrodów działkowych. Nie zgadzamy się, aby tylko 2 strefy z 13 zapisanych w projekcie rozporządzenia dawało możliwość zapisania istniejących ogrodów działkowych w nowym planie ogólnym gminy. Brak zapisów dotyczących ogrodów działkowych w 11 strefach planistycznych uniemożliwi Gminie zapisanie wszystkich terenów ogrodów w planie ogólnym gminy.

W imieniu rodzin działkowych użytkujący swoje działki w naszych ROD zwracamy się z apelem do Pana Ministra o zapisanie w każdej z 13 stref planistycznych funkcji ZD - zieleń działkowa. Będzie to gwarantem, że tereny naszych ogrodów działkowych będą zapisane w planie ogólny gminy a następnie ujęte w miejscowych planach zagospodarowania gminy. Szczególne znaczenie ma to zwłaszcza w naszym mieście Gdańsk.

W pełni popieramy działania Krajowego Zarządu i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w sprawie uwzględnienia funkcji ZD - zieleń działkowa we wszystkich 13 strefach planistycznych w/w rozporządzenia.

Niniejsze pismo przesyłamy drogą elektroniczną.

 

Wojciech Sowa

Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD nr 3 w Gdańsku

Galeria