Kierunki zmian w Gdańsku? Nic o Nas bez Nas.

0112.2015

30 listopada 2015 r. w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Gdańska odbyło się robocze spotkanie poświęcone tematyce ogrodów działkowych, ich rozwojowi w mieście, możliwościach dalszego działania, problemów ogrodów oraz przygotowywanego nowego studium kierunków zagospodarowania przestrzennego. W spotkaniu uczestniczył starszy inspektor ds. terenowo-prawnych Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Artur Lemański.

Wraz z pracownikami Biura Rozwoju Miasta, planistami oraz pracownikami Urzędu Miejskiego wspólnie zastanowili się nad przyszłością ogrodów działkowych w mieście, rozstrzygali o różnych możliwościach zażegnania problemów ogrodów działkowych oraz dyskutowali o dalszych działaniach względem ogrodów działkowych położonych w centrum miasta.

Kwestie jakie zostały omówione to:

  • - Możliwość pozostawienia ogrodów działkowych w mieście, jako terenów zielonych i spacerowych, z otwarciem na pobliskich mieszkańców. Jest to możliwe przy odpowiednim zabezpieczeniu ogrodów oraz doinwestowaniu ich przez miasto.
  • - Stałe podłączenie ogrodów działkowych do kanalizacji jest niemożliwe dopóki ciężar przeprowadzenia takich inwestycji spoczywałby na ogrodach działkowych. Jest to jednak możliwość, którą Miasto rozpozna.
  • - Poszukiwanie i przeznaczanie pod ogrody działkowe kolejnych terenów w granicach miasta, które będą mogły być uwzględnione jako tereny zamienne w zamian za ogrody likwidowane.
  • - Zapotrzebowanie na miejsca postojowe przy ogrodach działkowych, które zgodnie z przepisami miasto powinno zapewniać w planach zagospodarowania.
  • - Zamieszkiwanie na ogrodach działkowych oraz wynajmowanie altan w sezonie letnim. Problemy jakie się z tym wiążą spadają często na Związek, pomimo tego, że bez udziału władz samorządowych często niemożliwe jest poradzenie sobie z osobami łamiącymi prawo.
  • - Utrwalanie przeznaczenia nieruchomości pod ogrody działkowe w tych lokalizacjach, które są położone poza centrum miasta.
  • - Estetyzacja ogrodów działkowych, ujednolicenie zabudowy. Stwierdzono, że wskazanie konkretnej zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku nowych ogrodów działkowych a zabudowa ta musiałaby być wskazana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
  • - Rozwijanie współpracy pomiędzy Miastem Gdańsk a Związkiem w oparciu o zespół roboczy powołany przy urzędzie przez Prezydenta Miasta Gdańska.
  • - Możliwe kierunki wspólnego działania dla ogrodów i działkowców, korzystając z przykładu innych miast jak np. korzystanie z budżetu obywatelskiego (przykładem ROD im Ceynowy w Wejherowie) oraz organizacja miejskiego konkursu na najładniejszą działkę (przykładem Miasto Tczew).
 

Spotkanie było świetną możliwością zaprezentowania Polskiego Związku Działkowców i naszego spojrzenia na tkankę miejską z ogrodami działkowymi. Pan Artur Lemański przedstawił wszystkim koncepcje, które aktualnie kształtują sytuację ogrodów działkowych w PZD, w tym przechodzenie do otwartości ogrodów działkowych przy ich odpowiednim zabezpieczaniu, oraz faktyczne zmiany, które zachodzą w obrębie naszej działkowej rodziny tj. zmiany struktury wiekowej działkowców oraz samych funkcji działek (z ogrodniczych w kierunku rekreacyjno-wypoczynkowych).

Spotkanie zakończyło się wspólnym wnioskiem: Polski Związek Działkowców Okręg Gdański do 11 grudnia 2015 r. złoży odpowiednie wnioski do projektowanego studium kierunków zagospodarowania, które uwzględniać będą przedstawione na spotkaniu tematy.

MK