Premier Ewa Kopacz na XII Krajowym Zjaździe Delegatów PZD

0207.2015

- Jesteśmy tu z woli działkowców i reprezentujemy 1,1 mln polskich użytkowników działek. Jestem przkonany, że ogrody działkowe nadal będa służyły polskiemu społeczeństwu i nam działkowcom. Cieszę się, że możemy dziś odbyć zjazd i uchwalić najważniejsze dokumenty i uchwały - mówił Prezes Eugeniusz Kondracki witając wszystkich przybyłych na zjazd gości i posłów na czele z Premier Rządu Ewą Kopacz, także Marszałkiem Józefem Zychem.

Głos zabrała tez Ewa Kopacz, która ciepło przywitała władze związkowe i przybyłych na zjazd delegatów.

- Przyjechałam tutaj, bo dostałam zaproszenie. Zaprosili mnie tu moi przyjaciele - powiedziała Premier. W swoim wystąpieniu wspominała wszystkie swoje spotkania z reprezentantami PZD w czasie procedowania w Sejmie pierwszego obywatelskiego projektu - ustawy o ROD, a także drugoego projektu nowelizującego prawo budowalane i ustawy pokrewne, by ochronić 900 tys. altan przed rozbiórką.

- To były ważne spotkania, bo wiele od nich zależało, ale przede wszystkim zależało od was społeczników i działaczy PZD. Wiem, że były problemy. Jednak okazało się, że jak się bardzo chce i jak wierzy się w to co się robi, to wszystko jest możliwe. Wam i posłom chciało się rozwiać ten problem i dlatego od kwietni aobowiązuje ustawa, która zabiezpiecza altany. Dzięki wspólnej inicjatywie ochroniliśmy blisko 900 tys. obiektów -to rzecz niesłychana - mówiła Premier. Kopacz wspominała, że obowiązująca ustawa o ROD, która spełnia oczekiwania większości polskich działkowców.

Wspominała też,od samego początku jej podziw wzbudziło zaangażowanie i determinacja, z jakim PZD i jego przedstawiciele walczą o rozwiązanie każdego problemu. - Pamietam zaangażowanie Pana Prezesa i ludzi, którzy przychodzili do mnie jeszcze wtedy gdy byłam Marszałkiem Sejmu. Jestem pełna uznania - mówiła Kopacz.

- Dziś jest wasze święto. Jesteście tu z całej Polski - wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Wiem, że pod waszą opieką jest blisko 5000 ROD. Jest was ponad milion. Najważniejsze żeby ludzie potrafili ze sobą rozmawiać, bo wtedy moga dojść do wspólnych konkluzji, tak by zadowolić każdą ze stron - mówiła Premier. Na zakończenie przypomniała, że podczas ostatniego spotkania z działkowcami w ROD Bemowo otrzymała zapewnienie, że będzie mogła bliżej poznać życie ogrodów działkowych. - Czekam na zaproszenie na grill - mówiła z uśmiechem Ewa Kopacz kończąc swoje przemówienie.  - Wiem, że będziecie przyjmować dziś statut i że sfinalizujecie proces, który doprowadzi do jego uchwalenia. Życzę WAM owocnych obrad - zakończyła.

 W nawiązaniu do ostatnich słów Premier Ewy Kopacz Prezes PZD Eugeniusz Kondracki zaprosił Panią Premier 30 sierpnia br. na święto Krajowych Dni Działkowca w Tczewie, gdzie będzie możliwość nie tylko wspólnego grillowania, ale też spotkania z tysiącami działkowców, którzy będą wówczas zgromadzeni na swoim święcie. - Ruch ogrodnictwa działkowego trzeba poznać, zrozumieć, żeby można mu było pomóc - dziękował Premier Ewie Kopacz Prezes PZD.

W chwili obecnej podczas zjazdu głos zabierają obecni goście.

 Nad prawidłowym i zgodnym z przyjętym porządkiem i regulaminem przebiegiem Zjazdu czuwają jego przewodniczący: Izabela Ożegalska z OZ w Łodzi i Tadeusz Jarzębak z OZ w Szczecinie. Sekretarzem Zjazdu została wybrana Barbara Korolczuk. W Prezydium Zjazdu zasiedli: Prezes PZD Eugeniusz Konracki, ustępująca Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Maria Fojt i była Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Olga Ochrymiuk, a także Emilia Borkowska - Prezes ROD Rakowiec w Warszawie i Czesław Smoczyński, Prezes OZ w Gdańsku.

Do Warszawy przyjechało 273 delegatów wybranych na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w 4707 rodzinnych ogrodach działkowych, a następnie na zjazdach okręgowych. Poza nimi w Zjeździe biorą udział członkowie ustępujących władz krajowych, którzy nie są delegatami.

2015 r. jest rokiem sprawozdawczo-wyborczym dla całego związku. Ocenie podlegają więc wszystkie organa związku. Podczas zjazdu rozpatrywane będą zatem sprawozdania z działalności Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. W dalszej części przedstawiony zostanie projektu statutu PZD. przewidziana jest także dyskusja w sprawie statutu PZD i głosowanie nad jego uchwaleniem.

Kluczowe będzie także ustalenie liczby i wybór członków Krajowej Rady oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej. Krajowa Rada wybierze następnie ze swego grona prezesa PZD, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy będą odpowiadać za jej działalność przez najbliższe cztery lata.

Źródło