Rębaki dla gdańskich i gdyńskich działkowców

1606.2023

Rębaki dla gdańskich i gdyńskich działkowców

 

Siedem rębaków, każdy o wartości ponad 60.000 zł otrzymali gdańscy i gdyńscy działkowcy. Ich zakup możliwy był dzięki wsparciu z unijnego programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn, „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”.

Niżej wymienione ogrody skorzystały z grantu:

- z Gdańska: ROD im. Iwana Miczurina, ROD im. Stanisława Wyspiańskiego, ROD „Zorza”, ROD „Jasień”, ROD „Trzy Nurty”, ROD „Cegiełka”.

- z Gdyni: ROD im. gen. Władysława Sikorskiego.

Rębaki to urządzenia do rozdrabniania drewna, które posłużą działkowcom w rozwiązaniu problemu obciętych gałęzi i ściętych drzew. Maszyna o napędzie spalinowym może przerobić znaczne ilości materiału drzewnego w krótkim czasie.

W dniu 16 czerwca 2023 roku w wyżej wymienionych ogrodach zostały przekazane rębaki.   W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ogrodów.

Okręg Pomorski PZD reprezentowali Andrzej Łockiewicz Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD i Andrzej Mania Kierownik ds. Terenowo - Prawnych i Inwestycji Biura Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku.

Wniosek o grant zbiorowy złożył do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zespół z biura Okręgu Pomorskiego PZD. Do rozdysponowania była kwota 47 milionów zł na wszystkie stowarzyszenia na terenie Polski. Łączna suma pozyskanej dotacji dla Okręgu Pomorskiego PZD usytuowała, nasz Okręg na 3 pozycji w Polskim Związku Działkowców. Pozyskane rębaki dla gdańskich i gdyńskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych to niezwykły prezent, który zmniejszy koszty kompostowania gałęzi i ściętych drzew.

Na słowa uznania zasługują Prezesi Zarządów ROD, którzy potrafili zaktywizować działaczy do udziału w grancie. Szkoda tylko, że decyzja niektórych Zarządów ROD była podjęta zbyt późno i nie wszystkie ogrody zdołały uzyskać bonusy w postaci rębaków.

Są to ostatnie rębaki otrzymane w ramach grantu złożonego przez Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku.

 

Andrzej Łockiewicz

Dyrektor Biura Okręgu

Galeria