Metro - artykuł "Nikt nie chroni działkowców..."

2404.2013

W dzisiejszym wydaniu gazety Metro ukazał się artykuł, który przedstawia historię ogrodu działkowego zorganizowanego przez Hutę Warszawa dla swoich pracowników. Ogród ten nie należał do PZD i w związku z tym nie korzystał i nie może korzystać z praw wynikających z obowiązującej jeszcze ustawy o ROD. Jednak ze względu na społeczny wymiar i krzywdę ludzką oraz potraktowanie działkowców w tym ogrodzie przez państwo (ziemia ta była własnością Skarbu Państwa) i gminę (Urząd Miasta Warszawy i Urząd Dzielnicy Bielany) jak pozbawionych wszelkich praw obywateli drugiej kategorii, zachęcamy do przeczytania artykułu:

"Nikt nie chroni działkowców. Zamiast ogródków będą biurowce..."