Rębaki dla starogardzkich działkowców

0405.2023

5 rębaków, każdy o wartości ponad 60.000 zł otrzymali starogardzcy działkowcy. Ich zakup możliwy był dzięki wsparciu z unijnego programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pn.”Rozwój zielonej infrastruktury”.

Rębaki to urządzenia do cięcia drewna, które szybko i skutecznie rozwiązują problem z zalegającymi gałęziami czy ściętymi drzewami. Pozwalają przerobić znaczne ilości materiału drzewnego w krótkim czasie. 28 kwietnia z działkowcami spotkali się prezydent miasta Janusz Stankowiak oraz jego zastępcy Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki. W spotkaniu uczestniczyli Bogdan Grzela Przewodniczący Kolegium Prezesów Zarządów ROD powiatu starogardzkiego, Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Mieczysław Kamiński oraz Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Andrzej Łockiewicz.

W celu uzyskania unijnego grantu wniosek zbiorowy wystosowało Kolegium ROD do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do rozdysponowania była kwota 47 milionów na całą Polskę. Łączna suma przyznanej dotacji dla Okręgu Pomorskiego PZD usytuowała związek na 3 pozycji w skali kraju.
-Pięć rębaków dla starogardzkich Rodzinnych Ogrodów działkowych to niezwykły prezent. Dziękuję panu prezesowi Bogdanowi Grzeli za to, że potrafił zaktywizować cały kolektyw starogardzkich 14 Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Taka współpraca jak widać przynosi wyraźne efekty. Razem można więcej – podsumował prezydent Janusz Stankowiak.

źródło: www.starogard.pl

 

Galeria