Informacja z posiedzenia Krajowego Zarządu PZD w dniu 08.04.2021 r. - 09.04.2021

0904.2021

W dniu 8 kwietnia 2021 r. za pośrednictwem telekonferencji odbyło się siódme w tej kadencji posiedzenie Krajowego Zarządu PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki.

Omówiono m.in. przygotowania do posiedzenia Krajowej Rady PZD inaugurującej Jubileusz 40-lecia PZD. Uroczyste posiedzenie KR zaplanowano na dzień 6 maja, w rocznicę uchwalenia ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych.

Krajowy Zarząd wrócił do tematu wycinki drzew owocowych w ROD. Po zapoznaniu się z opiniami prawnymi Okręgów, KZ PZD przyjął stanowisko w sprawie zwolnienia działkowców z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa owocowego, w którym zdecydowanie sprzeciwił się próbom ograniczania praw działkowców, poprzez narzucenie na nich obowiązków i obciążeń finansowych, które nie mają poparcia w obowiązujących przepisach.  

Krajowy Zarząd zdecydował o zorganizowaniu w 2021 r. konkursu krajowego „Reportaż z ROD”,  którego celem jest propagowania idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie. Konkurs skierowany jest do instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej na wszystkich szczeblach PZD oraz instruktorów ds. ogrodniczych biur okręgów PZD. Na laureatów czekają cenne nagrody.

Krajowy Zarząd przyjął sprawozdania finansowe i preliminarze finansowe pięciu Okręgów. Zgodnie ze swoimi kompetencjami, rozpatrzył również odwołanie od uchwały Okręgowego Zarządu Podkarpackiego PZD w Rzeszowie w sprawie ROD „Wilcze” w Przemyślu. Nie uwzględnił odwołania, utrzymując w mocy uchwałę OZ PZD.

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiologiczną Krajowy Zarząd zdecydował o zorganizowaniu narady Prezesów Okręgów w sprawie walnych zebrań w ROD w 2021 r. Za konieczne uznano przeprowadzenie konsultacji i szerokiej dyskusji na temat sytuacji w ogrodach, przygotowań do wz oraz szukania rozwiązań na wypadek, gdyby, z uwagi na pandemię walne zebrania nie mogły się odbyć również w tym roku. Naradę zaplanowano na kwiecień br. 

Krajowy Zarząd zapoznał się z informacją na temat funkcjonowania Okręgów w ostatnich dwóch tygodniach marca br. Większość biur pracuje w systemie stacjonarnym. Pomimo ścisłego przestrzegania reżimu sanitarnego w biurach jednostek terenowych, w pięciu z nich nie udało się uniknąć zakażeń koronawirusem, zarówno wśród pracowników, jak i aktywu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zachorowań Krajowy Zarząd przyjął zalecenia, które niezwłocznie po posiedzeniu zostały przekazane wszystkim Okręgom do zapoznania i stosowania.

MP

 

Galeria