Ogrody w Malborku znów "na prawie"

0411.2015

Ogrody działkowe w Malborku powstawały głównie w latach 1950-1970 jako ogrody pracownicze dla pobliskich zakładów pracy, na podstawie różnych decyzji i protokołów. W latach 1998 - 1999 tereny wszystkich ogrodów działkowych zostały przekazane w użytkowanie wieczyste na rzecz PZD na okres 99 lat. Sytuacja powszechna w całej Polsce, występująca w stosunku do większości ogrodów działających w PZD. Jednakże w 2002 r. Miasto Malbork złożyło pozew o uznanie za nieważne zawartych umów przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste. Postępowanie trwało dwa lata i było przeprowadzone przez wszystkie instancje sądowe, jednakże skończyło się niekorzystne dla PZD gdyż sąd uznał racje Miasta Malbork. Umowy użytkowania wieczystego uznano za nieważne.

Nie spowodowało to jednak likwidacji ogrodów działkowych, bardziej zaś polemikę prawną. Ciężko było komukolwiek jasno odpowiedzieć na pytanie, czy w związku z uznaniem za nieważne użytkowanie wieczyste - nieruchomości powróciły do dawnego stanu prawnego i prawa użytkowania? Przecież nieruchomości ogrodowe były zajmowane w tak różny sposób, na podstawie tak wielu różnych dokumentów. Przez kolejne lata działały one w normalny sposób, przy czym brak ujawnionego prawa do nieruchomości budził kontrowersje wtedy kiedy któryś z ogrodów dotykany był częściową likwidacją (przykładem likwidacja części ROD "Zatorze" w Malborku).

Szansą na uregulowanie sytuacji stał się art. 76 nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. Szansę tą Okręg Gdański wykorzystał i już teraz możemy oznajmić o wydaniu decyzji w stosunku do większości ogrodów działkowych w Malborku. W dniu 30 września 2015 r. Burmistrz Miasta Malborka wydał decyzje o stwierdzeniu nabyciu prawa użytkowania w stosunku do nieruchomości:

  • - ROD "Żuławianka"
  • - ROD "Kolejarz"
  • - ROD im. Juranda
  • - ROD "Nadzieja"
  • - ROD im. Kopernika
  • - ROD "Przy Zamku"
  • - ROD im. Obrońców Poczty Polskiej
  • - ROD "Zatorze"
  • - ROD im. 1-go Maja
  • - części ROD im. Świerczewskiego (nadal procedowane jest postępowanie w stosunku do części ogrodu - działki 3/2)
 

Aktualnie zatem wszystkie ogrody w Malborku zrzeszone w PZD mają uregulowaną sytuację prawną. Prawo użytkowania już w najbliższych dniach będzie ujawniane w poszczególnych księgach wieczystych i ewidencji gruntów, a kopie decyzji zostaną przekazane zarządom ROD. Nadmieniamy, że ROD "Nad Nogatem" przypisywany również do Malborka leży na nieruchomościach w obrębie Grobelno i jego tereny nadal pozostają w użytkowaniu wieczystym.

AL