Nowy podręcznik grantu wraz z wzorami dokumentów

0911.2022

NOWE DOKUMENTY dot. programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” - 08.11.2022

 

W związku z kontynuacją programu „Rozwój Zielonej Infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, w wyniku, której 183 Rodzinne Ogrody Działkowe otrzymały granty i przystąpiły do realizacji programu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowała Podręcznik Grantobiorcy przystosowany do programu.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią podręcznika oraz załącznikami, a także korzystania szczególnie przez Zarządy ROD, które przystąpiły do realizacji programu. Znajomość udostępnionych materiałów pomoże skutecznie zrealizować zadania,  a przede wszystkim rozliczyć je po zakończeniu programu.

Krajowy Zarząd PZD

 

 

I. PODRĘCZNIK GRANTOBIORCY 

zał. 1 Przykładowy wzór zapytania ofertowego

zał. 2 Wzór protokołu z przeprowadzenia rozeznania rynku

zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Wykonawcą

zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Grantobiorcą

zał. 5 Klauzula RODO

 

Galeria