Komunikat dla Zarządów ROD Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

1605.2020

W związku z epidemią koronawirusa, a tym samym brakiem możliwości przeprowadzania szkoleń dla nowych działkowców, Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku wraz z instruktorem ds. ogrodniczych, zwraca się z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie Instruktorów Społecznej Służby Instruktorskiej w ROD w zakresie zagospodarowania działek przez nowych działkowców.

 Obecnie w związku z ograniczonymi możliwościami wyjazdów urlopowych wzrosło na dużą skalę zainteresowanie działkami  - polskie RODOS, a tym samym rola instruktorów SSI, którzy są najbliżej nowego działkowca, bardzo wzrosła. Nowy działkowiec nabywając działkę, nie zawsze zwraca uwagę na jej prawidłowe zagospodarowanie, nie zawsze uświadamia sobie, że przyjmuje pełną odpowiedzialność za to, co znajduje się na działce. Częste w takich przypadkach tłumaczenia, że to już było, to już tak rosło – nie ma żadnego znaczenia, dlatego też ,,rękę na pulsie” powinni trzymać instruktorzy, a także Zarząd ROD. Nowego działkowca należy wprowadzić w życie działkowe, uświadomić oraz pokazać prawidłowości, a także zwrócić uwagę na to, co należy poprawić. Zarządy ROD powinny udostępnić w większym stopniu tablice informacyjne dla SSI w celu zamieszczania bieżących informacji.

Miejmy nadzieję, że wkrótce wrócimy do ,,normalności”, a tym samym do szkoleń i szerszych bezpośrednich kontaktów z działkowcami.

Informujemy również o możliwości zaopatrzenia się  Biurze Okręgu w regulamin ROD i statut PZD, po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru. Gorąco zapraszamy również do odbioru bardzo interesujących broszur Warzywnik intensywnie, albowiem jest to bardzo wartościowa pozycja wydawnicza szczegółowo wyjaśniająca korzyści płynące z uprawy warzyw na działce, a także to, jak zaplanować i uzyskać wysokie plony warzyw z niewielkiego warzywnika przez cały rok. Z pewnością pozycja ta będzie dla nowych działkowców drogowskazem w rozpoczęciu własnej uprawy warzyw i owoców, a pomysły w niej prezentowane zadowolą nie tylko nowych, ale również wytrwanych działkowców.

Marianna Hukała-Niemczuk

instruktor ds. ogrodniczych

Galeria