Życzenia z okazji Jubileuszu 35 lat PZD

0905.2016

Prezes Polskiego Związku Działkowców

Pan Eugeniusz Kondracki

W imieniu społeczności Członków Związku zrzeszonych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Gdańskiego PZD na ręce Pana Prezesa składam życzenia z okazji jubileuszu 35-lecia istnienia Polskiego Związku Działkowców.

Ogrody działkowe w Polsce to zbiorowy wysiłek i zaangażowanie kolejnych pokoleń działkowców. Wyrażam olbrzymi szacunek dla osób, które pielęgnując swoje działki i ogrody tworzyły i tworzą również ogólnopolską organizację – Polski Związek Działkowców.

Jubileusz 35 lat istnienia Polskiego Związku Działkowców to okazja, aby uszanować i podziękować całej społeczności działkowców za pracę włożoną w propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w Polsce, niekiedy wbrew trudnościom i problemom.

Szczególne słowa podziękowania za włożony wysiłek w rozwój i umacnianie ruchu ogrodnictwa działkowego kieruje również do Pana Prezesa Związku. Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym

 

Z upoważnienia Członków PZD

Pracowników Biura OZ PZD Gdańsk

Prezes

Czesław Smoczyński