posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdyni

1010.2023

W dniu 05.10.2023 r. w siedzibie ROD „Kotwica” w Gdyni odbyło się posiedzenie Kolegium Prezesów Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Gdyni.

W trakcie posiedzenia Kolegium Prezesów dokonano wyboru z grona stałych członków kolegium zastępcę przewodniczącego kolegium prezesów - p. Leszka Kucharka z ROD „Zielony” w Gdyni. Obecnie obsługę funkcji w kolegium pełnią następujące osoby:

  1. Władysław Kurchan – Przewodniczący kolegium prezesów,
  2. Leszek Kucharek – Zastępca przewodniczącego kolegium prezesów,
  3. Krystian Kopyciński – Sekretarz kolegium prezesów.

W drugiej części posiedzenia członkowie kolegium omówili przyjętą w dniu 27.09.2023 r. na posiedzeniu Rady Miasta Gdyni Uchwałę nr LVI/1741/23 „w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Gdyni na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Gdyni”. Z treści przyjętej Uchwały wynika, że stowarzyszenia ogrodowe, będą mogły ubiegać się o dotację w kwocie nie wyższej niż 8 000,00 zł, które stanowić będzie 80% poniesionych wydatków przez ROD. Z dotacji będzie można skorzystać nie częściej niż raz na 2 lata. Natomiast wnioski będzie można składać do Prezydenta Miasta Gdyni do 30 listopada. Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych uczestniczący w posiedzeniu kolegium przybliżyli potrzeby i kierunki zadań inwestycyjno – remontowych, na które jest potrzeba pozyskania dotacji m.in. remont infrastruktury wodociągowej, remont hydroforni itp.

Kolejnym punktem posiedzenia było przybliżenie informacji w zakresie przygotowywanego programu wsparcia finansowego Rodzinnych Ogrodów Działkowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, o którym działkowcy byli informowani na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Środki finansowe uzyskane z samorządowego programu „Pomorskie dla Działkowców” będzie można przeznaczyć m.in. na budowę lub rozbudowę ogrodowej infrastruktury. Członkowie Kolegium czekają na szczegółowe zasady ogłoszenia programu przez Zarząd Województwa Pomorskiego które ukażą się na początku przyszłego roku.

Trzecim punktem było omówienie dotacji pn. „Łapmy deszcz” realizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w której uczestniczą ROD: „Kolejarz” w Malborku, ROD „Janowo” w Rumi, oraz ROD „Motława” w Gdańsku. Celem dotacji jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji oraz wykorzystanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

Czwartym punktem było omówienie wsparcia dla ROD z unijnego programu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn, „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych”, z którego nie wszystkie ROD w Gdyni mogły skorzystać. Część ROD w Gdyni przystąpiła do wniosków zbiorowych przygotowywanych przez Okręg Pomorski PZD w Gdańsku. Niestety pomimo zakwalifikowania się ROD do dalszego etapu konkursu zabrakło środków finansowych przeznaczonych na realizację wsparcia.

Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy różne związane z wymianą doświadczeń prezesów zarządów ROD w zakresie prowadzenia spraw związkowych i funkcjonowania ROD.

 

Krystian Kopyciński

Sekretarz Kolegium

Prezesów Zarzadów ROD w Gdyni

Galeria