Wystartował Akumulator Społeczny 2016 – fundusze dla organizacji pozarządowych

0404.2016

Wystartowała tegoroczna edycja funduszu „Akumulator Społeczny” – konkursu grantowego przeznaczonego dla organizacji pozarządowych z terenu województwa pomorskiego. Fundusz jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Akumulator Społeczny wspiera działania związane z rozwojem lokalnych społeczności, zatem należy go traktować jako możliwość wsparcia działań społecznych w danym rejonie. Ogrody mogłyby uzyskać grant do 5.000,00 na działania w ramach pożytku publicznego, mogą tez być patronami dla grup nieformalnych (działkowców), które mogłyby starać się o małe środki na działania społeczne (500,00 zł).

Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę Akumulatora:

http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/konkursy-grantowe/2016.html

Regulamin konkursu jest dostępny pod:

http://www.akumulatorspoleczny.pl/pl/page/konkursy-grantowe/2016/dokumenty-do-pobrania.html

AL