Zakończono postępowanie ofertowe

2804.2017

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Pomorski w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 102, 80-244 Gdańsk - jako zamawiający ogłasza, że w wyniku oceny złożonych ofert na usługę polegającą na przygotowaniu mapy z projektem podziału wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą do złożenia wniosku o podział geodezyjny działki 60/10 obr. 101 przy ul. Opłotki w Gdańsku - wybrano ofertę Firmy Usługowo-Handlowej „Diaz”, ul. Chrobrego 76, 80-423 Gdańsk, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.